top of page

HOOGBEGAAFDHEID

Bij De Kleine Bloem kan je terecht voor zowel testing als begeleiding rond hoogbegaafdheid.

Onderzoek/testing

Hoogbegaafdheid is veel meer dan enkel een hoog IQ-cijfer. Daarom zijn ook gesprekken, vragenlijsten en observaties belangrijk. 

Bij De Kleine Bloem ziet een onderzoekstraject er zo uit:

Intakegesprek ouders (1u): de levensloop van jouw kind wordt overlopen op verschillende domeinen. Niet alleen op cognitief vlak, maar ook op emotioneel en sociaal vlak. Het kind/jongere wordt in zijn/haar totaalbeeld benaderd. 

Gesprek met het kind / de jongere (1u): de beleving van jouw zoon/dochter wordt onderzocht door middel van een gesprek en speelse, creatieve technieken. Hierbij wordt gekeken naar een aantal vaak voorkomende eigenschappen van hoogbegaafdheid. 

Intelligentieonderzoek (2u): afname van een IQ-test om de cognitieve mogelijkheden van jouw kind te bepalen. Er wordt rekening gehouden met mogelijk onderpresteren en de motivatie van het kind of de jongeren.

Vragenlijsten worden meegegeven aan de ouders 

Adviesgesprek (1u): de resultaten worden besproken met de ouders. Psycho-educatie over hoogbegaafdheid maakt deel uit van dit gesprek. Jongeren kunnen bij dit gesprek ook aanwezig zijn, voor kinderen wordt best een andere afspraak gemaakt.

Psycho-educatie met kind (1u): indien er sprake is van hoogbegaafdheid, wordt een extra gesprek gepland met het kind. Tijdens dit gesprek verwerft het kind inzicht in hoogbegaafdheid en krijgt hij/zij erkenning voor zijn/haar ervaringen.

Begeleiding

Je weet dat jouw kind hoogbegaafd is, maar hebt nog steeds vragen over bepaalde aspecten, zoals onderpresteren, motivatie of versnellen? Of je wil graag hulp rond het emotioneel functioneren of sociaal functioneren van jouw zoon of dochter?

 

Bij De Kleine Bloem kan je terecht voor begeleiding bij hoogbegaafdheid. Tijdens individuele begeleiding worden de talenten en de kracht van jouw kind aangesproken, opdat hij/zij zijn/haar hoogbegaafd potentieel ten volle kan benutten. Door middel van oudergesprekken wordt de opvoeding van een hoogbegaafd kind of jongere besproken en krijg je antwoord op je vragen. 

bottom of page