top of page

Algemene voorwaarden

Lees onderstaande voorwaarden nauwkeurig. Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met deze voorwaarden. Hier kan niet van afgeweken worden. 

Annulatiebeleid

Bij het maken van een afspraak gelden volgende annulatievoorwaarden:

- Afspraken die mondeling, via SMS of via e-mail gemaakt werden, zijn bindend.

- Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen steeds 24 uur op voorhand gecommuniceerd te worden aan de psychologe. Dit geeft de psychologe de tijd om iemand anders in te plannen. Voor afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, zal 35 euro aangerekend worden. Als u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt de volledige prijs aangerekend. Voor een begeleiding, intakegesprek en adviesgesprek geldt de prijs van de volledige sessie. Voor een IQ-test wordt een bedrag aangerekend overeenkomstig met het aantal uren dat voor u vrijgehouden werd.

- In uitzonderlijke gevallen van overmacht kan afgeweken worden van bovenstaande regel, bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk, een sterfte in de familie of wanneer je ziek opstaat. Verwittig hiervoor zo snel mogelijk de psychologe. Het vergeten van een afspraak is helaas geen overmacht. 

Betaling

- Een begeleidingssessie wordt steeds betaald aan het einde van de sessie. Dit kan door middel van een QR-code op de GSM, cash of door een instantoverschrijving ter plaatse. Bij cash betaling ontvangt u een betalingsbewijs.

- Voor onderzoek naar hoogbegaafdheid en IQ-testen gelden grotere bedragen. Hiervoor kan een factuur opgemaakt worden opdat u dit later kan overschrijven. Dit kan indien gewenst ook ter plaatse betaald worden door middel van een QR-code of cash. Bij cash betaling ontvangt u een betalingsbewijs. Resultaten worden pas meegedeeld na het ontvangen van de betaling.

- Een schooloverleg kan betaald worden door middel van een overschrijving. 

- Op elke factuur staat een uiterste betaaldatum. Bij laattijdige betaling wordt een herinneringsfactuur opgestuurd. Wanneer deze herinneringsfactuur niet tijdig betaald wordt, zal 10% van het bedrag extra aangerekend worden als herinneringskost. Bij elke volgende herinneringsfactuur wordt het bedrag met 10% verhoogd. 

bottom of page