top of page

Privacy Verklaring

Uw persoonlijke gegevens beschermen is belangrijk voor ons. Daarom kan u in deze privacy verklaring terugvinden welke persoonsgegevens gebruikt worden voor welke doeleinden. Deze privacy verklaring kan op elk moment aangevuld of gewijzigd worden.

De privacy verklaring is van toepassing op De Kleine Bloem, een kinderpsychologische praktijk, beheerd door Elise Aerts (ondernemingsnummer BE 0734.501.816). 

1. Welke gegevens worden verzameld door De Kleine Bloem?

Bij het invullen van het contactformulier of het boeken van een afspraak worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd: uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, de naam van uw kind, de geboortedatum van uw kind en de reden van aanmelding of contactname. Tijdens gesprekken tussen de psychologe en de ouders of het kind, wordt informatie verzameld die inhoudelijk bijdraagt aan de begeleiding en vrijwillig gegeven wordt.

Tijdens het bezoeken van de website worden een aantal anonieme gegevens opgeslagen om de werking van de website te verbeteren en statistieken te verzamelen (bv. aantal bezoekers, welke pagina's worden bezocht). Er wordt gebruik gemaakt van cookies, die u ook kan uitschakelen via de banner. De website van De Kleine Bloem maakt gebruik van de WIX webhosting. Voor meer informatie omtrent de privacy verklaring van WIX, verwijzen wij u naar hun website. 

Bij gebruik van de Facebookpagina geldt ook de privacy wetgeving van Facebook. Om het aanbod van De Kleine Bloem beter af te stemmen op de vraag, worden gegevens van Google en Facebook verzameld. 

2. Waarvoor worden deze gegevens verzameld?

Uw gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren, diensten te boeken en de communicatie te vereenvoudigen.  De anonieme gegevens worden gebruik voor het verbeteren van de website en statistieken.

3. Derden

Uw gegevens worden enkel doorgegeven aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de samenwerking, zoals bij het boeken van een dienst of e-mailverkeer (Google agenda, WIX hosting). De inhoud van de begeleiding valt, conform met de deontologische code als klinisch psycholoog, onder het beroepsgeheim. 

4. Opslagperiode

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de begeleiding loopt en zolang de wettelijke bepalingen dit vereisen. 

Gegevens die via de website, Facebook en Google worden opgeslagen op de servers van de betreffende bedrijven kunnen via deze instanties verwijderd worden. Mogelijk heeft u dan geen toegang meer tot bepaalde diensten van De Kleine Bloem.

5. Rechten

U heeft volgende rechten:

  • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten;

  • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;

  • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; en

  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

 

6. Verplichte gegevens

Een aantal gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen aanbieden van bepaalde diensten, zoals het boeken van een afspraak. Indien u deze gegevens niet wenst door te geven, kan u mogelijk niet gebruik maken van bepaalde diensten van De Kleine Bloem.

 

7. Beveiliging 

De Kleine Bloem verbindt zich ertoe maatregelen te nemen om de gegevens zo goed mogelijk te beschermen. 

Er wordt steeds een beveiligde internetverbinding gebruikt, applicaties en inboxen worden beschermd door middel van een wachtwoord en verslagen die per e-mail verstuurd worden zijn beveiligd door middel van een wachtwoord. Schriftelijke informatie wordt niet achtergelaten op een plek waar derden toegang hebben. 

bottom of page