top of page

INTELLIGENTIEMETING

IQ-test voor terugbetaling logopedie (2 jaar - 7 jaar en 11 maanden)

Jouw kind volgt logopedische therapie, waarvoor je graag terugbetaling zou aanvragen.

Hiervoor moet je kunnen aantonen dat jouw kind over gemiddelde cognitieve vaardigheden beschikt en dat de vertraagde taalontwikkeling niet te wijten is aan een bredere problematiek. 

 

Bij De Kleine Bloem wordt een non-verbale IQ test (SON-R 2-8) afgenomen. Dit betekent dat alle instructies ook non-verbaal worden toegelicht en dat de invloed van de taal geminimaliseerd wordt. Zo kunnen we een aantal visueel-ruimtelijke vaardigheden en redeneervaardigheden meten. Dit is slechts een onderdeel van de totale capaciteiten van jouw kind.

 

Indien jouw kind een totaal SON-IQ van minstens 86 behaalt, kan je terugbetaling aanvragen bij de mutualiteit.  

 

Vraag na bij jouw logopedist(e) welke andere onderzoeken je aan de mutualiteit moet voorleggen (bv. gehoortest).

Algemene IQ-test (6 jaar - 15 jaar en 11 maanden)

Er kan ook een andere reden zijn om een IQ-test af te leggen, bijvoorbeeld op vraag van de school of wanneer je het verschil wil weten tussen de verbale en non-verbale vaardigheden van jouw kind.

We maken gebruik van de genormeerde intelligentietest WISC-V-NL, waarbij verschillende aspecten van de intelligentie gemeten worden.

Let op:

Wil je een IQ-test plannen in het kader van hoogbegaafdheid? Dan is een uitgebreider traject nodig.

Het is niet mogelijk om bij De Kleine Bloem onderzoek te doen naar ADHD of een autismespectrumstoornis. De Kleine Bloem kan jou doorverwijsadressen in de buurt bezorgen. 

bottom of page